GARANTIE

Oyster Safes VOF (het bedrijf) is ervan overtuigd dat onze SAFEGO ™ -kluis veel veiligheid biedt wanneer deze op de juiste manier wordt gebruikt. Maar onder de juiste omstandigheden, met de juiste tools en voldoende tijd, kan elke kluis in gevaar komen. Daarom is Oyster Safes VOF niet verantwoordelijk voor verliezen als gevolg van diefstal.

Het bedrijf biedt de oorspronkelijke detailhandelaar een garantie van 90 dagen dat dit product of een deel daarvan vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie is van toepassing wanneer het product onder normale omstandigheden wordt gebruikt voor het doel waarvoor het product is ontworpen, en dekt geen schade als gevolg van verkeerd gebruik of schade als gevolg van wijziging, ongeval, verkeerd gebruik, onjuiste verzorging of nalatigheid.
Deze garantie vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet, en geen enkel persoon of vertegenwoordiger is bevoegd om voor het bedrijf enige andere aansprakelijkheid te aanvaarden in verband met de verkoop van dit product. Als wordt vastgesteld dat het product defect is, stuurt u het product met aankoopbewijs terug naar de SAFEGO-dealer waar het is gekocht.

Oyster Safes VOF is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het product.

Deze garantie geeft u speciale wettelijke rechten en mogelijk heeft u andere rechten die van land tot land kunnen verschillen. Neem voor de garantievoorwaarden van Oyster Safes VOF rechtstreeks contact op.

RETOURBELEID

U kunt uw SAFEGO binnen 15 dagen na ontvangst van de zending aan ons retourneren. De kosten voor retourzending zijn voor uw rekening. Het product moet in nieuw ongebruikte staat verkeren en in originele doos. We geven u een krediet minus 25% administratie-kosten.

Fabricagefouten zullen naar eigen goeddunken worden bepaald en SAFEGO zal kosteloos worden vervangen.

PROCEDURE VOOR HET MAKEN VAN EEN RETOUR

Stuur ons een e-mail op contact@safego.nl en vermeld de volgende informatie:
• Uw naam
• E-mail
• Telefoonnummer
• Bestelnummer
• Reden voor terugkeer

We sturen u een retour autorisatienummer en het adres voor het retourneren van uw goederen.